Carl Sagan geçtiğimiz 20. yy ın en çok tanınan bilim insanıdır. Bilimin popülerleşmesine yaptığı sayısız katkıyla tanınır.  Amerikalı olan Carl Sagan astrofizikçi ve kozmologdur. Astronomi ile diğer bilimler arasında bir bilim elçisi rolünü üstlenmiş özellikle soluk mavi nokta konuşmasıyla akıllarda yer edinmiştir.62 senelik hayatına sayısız başarı sağdırmıştır ve etkileyici konuşması ve yazılarıyla bilimi insanlarla barıştırmıştır.

Üniversitede eğitimini fizik bölümü üzerine yapan Sagan, temel üniversite eğitiminden sonra astronomi ve astrofizik üzerine doktora çalışmaları yapmıştır. Ayrıca yine bu dönemde astrobiyoloji üzerine de uzmanlaşmıştır. Farklı alanlardaki bu eğitim ve uzmanlığı onun bilimi özümsemesine ve insanlara yardımcı olarak bilim elçisi görevi üstlenmesine yardımcı olmuştur. Sagan, Correl Üniversitesinde Astronomi ve Uzay Bilimleri Profesörü olmuş ayrıca Harvard üniversitesinde de bir süre ders vermiştir.

Carl Sagan ın bu kadar popüler olmasını sağlayan bazı başarıları şunlardır:

*Çoğunuzun ismini duyduğu Kozmos adlı belgeselinin hem yazı ekibinde yer almış hem de sunmuştur. Bu 13 bölümlük muhteşem seri 60 tan fazla ülkenin izlediği dönem aralığında 500 milyondan fazla insanın izlediği belgesel olarak tarihe geçmiştir.

* Özellikle dünya dışı akıllı yaşam ve varsa eğer onlara mesaj göndermek amacıyla yapılmış Voyager altın kaydı da başarılarının arasındadır. Bu kayıt içerisinde Dünyadaki pek çok dilden selamlama kayıtları ve çeşitli dünya müzikleri vardır.

*Nükleer silahlanmaya karşı kesin bir tutum sergilemiş ve nükleer silahlanmayı destekleyen birçok siyasetçiye karşı gelmiştir.

* NASA istisnai Bilimsel Başarı ve Seçkin Kamu Hizmeti (iki kez) madalyaları

* Amerikan Astronotları Birliği John F. Kennedy Ödülü

* Arthur C. Clarke Uzay Eğitim Ödülü

*Yaptığı bilimsel çalışmalar kadar, yazdığı kitaplar da çok ünlüdür. Bunlardan en çok bilinenleri: Cennetin ejderhaları, Kozmik bağlantı, Broca nın beyni, Temas gibi birçok yazdığı kitaplar büyük beğeni toplamasının yanı sıra John W.Camphell yılın en iyi bilim kitabı ödülünü de kazanmıştır. Aynı zamanda astronominin popüler hale gelmesinden dolayı Pasifik Astronomi Birliğinin Klumpke-Roberts Ödülü’nü kazanmıştır.

Carl Sagan işte bu başarıları ile 20.yy’a damgasını vurmuştur. Onu benzersiz yapan şey birçok bilim adamın aksine salt bilimle ilgilenmeyerek bulduğu değerleri topluma en etkin şekilde anlatmaya çalışmasıdır. Ayrıca bilimin kendisine kazandırdığı muhteşem dünya görüşünün de insanlıkla paylaşarak toplum da bir rol model ve öncü görevini üstlenmiştir. Voyager uzay gemisinin rekor uzunlukta çektiği resim sonrası(Dünyamız mavi bir toz tanesi olarak görülmektedir. ) yaptığı ünlü konuşması soluk mavi nokta onun kişiliğini, dünyamız hakkındaki görüşlerini göstermekte herkese bir ders olma özelliği taşımaktadır. :

Soluk mavi nokta konuşması:

Uzayın derinliğinden bu resmi çekmeyi başardık. Eğer bu resme dikkatlice bakarsanız, orada bir nokta göreceksiniz. O noktaya tekrar bakın. İşte o nokta burasıdır. Evimizdir. O nokta biziz. Sevdiğiniz herkes, tüm tanıdıklarınız, adını duyduklarınız, gelmiş geçmiş tüm insanlar hayatlarını o noktanın üzerinde geçirdiler. Türümüzün tarihindeki tüm sevinçlerimiz ve acılarımız, kendinden emin bin çeşit inancımız, ideolojimiz ve ekonomik öğretimiz; her avcı ve her yağmacı, her kahraman ve her korkak, uygarlığımızın mimarları ve tahripçileri, her kral ve her köylü, birbirine âşık olan her genç çift, her anne ve her baba, umutları olan her çocuk, her mucit ve her kâşif, ahlak değerlerini öğreten her öğretmen, yozlaşmış her politikacı, her bir “yıldız”, her bir “yüce önder”, her aziz ve her günahkâr işte orada yaşadı; bir güneş ışınında asılı duran o toz zerreciğinde.

Dünya, dev bir evrensel arenada yer alan çok küçük bir sahnedir. Bütün o komutan ve imparatorların akıttıkları kan göllerini düşünün… Şan ve şöhret içerisinde, bu noktanın küçük bir parçasında kısa bir süre için efendi olabildiler. Bu noktanın bir köşesinde yaşayanların, başka bir köşesinde yaşayan ve kendilerinden zar zor ayırt edilebilen diğerleri üzerinde uyguladıkları zulmü düşünün… Anlaşmazlıkları ne kadar sık, birbirlerini öldürmeye ne kadar istekliler, nefretleri ne kadar yoğun!

Bu soluk ışık noktası, bütün o kasılmalarımıza, kendi kendimize atfettiğimiz öneme ve evrende öncelikli bir konuma sahip olduğumuz yolundaki yanlış inancımıza meydan okuyor. Gezegenimiz, çevremizi saran o büyük evrensel karanlığın içerisinde yalnız başına duran bir toz zerreciğidir. İçinde yaşadığımız bilinmezlik ve bütün bu enginliğin içerisinde, başka bir yerden bir yardımın gelip bizi bizden kurtaracağına dair hiçbir ipucu yoktur.

Dünya… Şu ana kadar, yaşam barındırdığı bilinen tek gezegen. En azından yakın gelecekte, türümüzün göçebileceği başka hiçbir yer yok. Evet, ziyaret ediyoruz. Ama henüz yerleşemiyoruz. Beğensek de beğenmesek de, Dünya şu an için yaşadığımız yegâne yer.

Gökbiliminin alçakgönüllü ve kişiliği geliştiren bir uğraşı olduğu söyleniyor. Bana kalırsa, insan kibrinin akıl dışılığını, küçük Dünyamızın uzaktan çekilmiş bu görüntüsünden daha iyi gösterebilecek bir şey yoktur. Bu görüntü, bildiğimiz tek evimiz olan bu soluk mavi noktayı daha içten paylaşmamız ve koruyup şefkat göstermemiz gerektiği konusundaki sorumluluğumuzun altını çiziyor.

Carl Sagan, Soluk Mavi Nokta (Pale Blue Dot), 1994