12. Sınıf fizik

Düzgün Çembersel Hareket

Sabit hızla hareket eden bir cisme hareket yönüne dik ve büyüklüğü değişmeyen bir kuvvet sürekli etki ederse cisim çembersel bir yörüngede hareket etmeye başlar, cismin hızının büyüklüğü değişmeden  çembersel yörünge üzerinde yaptığı harekete düzgün çembersel hareket denir. Periyot ( T ) Çembersel hareket yapan cismin bir tam devir yapması için geçen süreye denir. Birimi saniyedir. [...]

By |2020-05-26T21:15:59+03:00Eylül 11th, 2019|12. Sınıf fizik|0 Comments

Bohr Atom Modeli

Bohr sürekli olarak enerji kaybeden klasik elektron probleminden kurtulmak için Planck’in kuantumlu enerji düzeyleri düşüncesini yörüngede dolanan elektronlara uyguladı. Hidrojen atomlarını içeren bir ortam, uygun bir kaynakla uyarıldığında yayılan ışık önce bir yarıklı levhadan geçirildi. Daha sonra prizmadan geçirilen ışık ekran üzerine düşürüldüğünde bir çizgi (kesikli) tayfı yani belirli frekanstaki ışınları içeren tayf oluştu Bohr [...]

By |2018-05-01T19:09:17+03:00Mayıs 1st, 2018|12. Sınıf fizik|0 Comments

Radyoaktivite

Başlığı okuyunca radyoda yapılan etkinlikler (aktiviteler) ile ilgili bir konu işleyeceğimizi zannetmeyin. Aslında “radyo” radyasyon yani ışınım (yayınlama) kelimesinden geliyor. Radyo da yayın yapan bir araç olduğu için bu isimle çağrılıyor. Radyoaktivite “radyasyonlu etkinlikler” gibi düşünülebilir. Radyoaktiviteye başlamadan öce atom hakkındaki bilgilerimizi gözden geçirip hangileri bu konuyla ilgili bakalım. Biliyoruz ki, atomun çekirdeği atomun kütlesinin [...]

By |2018-03-20T23:11:27+03:00Mart 16th, 2018|12. Sınıf fizik|0 Comments

Elektromanyetik Dalgalar

Elektromanyetik dalgaların keşfine değin fizikte yaşanan gelişmeler mekanik alanındaki ilerlemelerin elektrik ve manyetizma alanındaki gelişmelere yaptığı katkılarla başlar. Gilbert ‘ın, dünyanın dev bir mıknatıs gibi davranması nedeniyle pusulanın kuzeyi gösterdiğini söylemesi, Coulomb’un elektrostatik kuvveti tümden gelim yoluyla Newton’un kütle çekim yasından esinlenerek formüle etmesi ve sonrasında burulma deneyiyle göstermesi bunlardan ikisidir. Elektrik akımı ve akımın [...]

By |2018-12-08T00:24:48+03:00Kasım 29th, 2017|12. Sınıf fizik|2 Comments

Işık Dalgalarında Doppler Olayı

Ses dalgalarında doppler olayından öğrendiğimiz tanımıyla dalga kaynağının hareketi ile ortaya çıkan dalga frekansındaki değişmeye Doppler olayı denir. Bu olayda kaynağın dalga boyu da değişir, dalganın hızı ise değişmez. Dalga hızı sadece ortam değiştiğinde değişir. Kaynağın hareket ettiği yöndeki durgun gözlemci frekansı yüksek ölçer. Kaynağın kendisinden uzaklaştığı durgun gözlemci ise frekansı düşük ölçer. Doppler etkisi [...]

By |2017-11-29T22:04:48+03:00Kasım 22nd, 2017|12. Sınıf fizik|0 Comments

Çift Yarıkta Girişim-Young Deneyi

Su dalgalarında kırınım ve girişim olaylarını somut ve gözle görülür bir şekilde öğrendikten sonra hakkında hem tanecik hem de dalga özelliklerinin olduğu ileri sürülen ışık ile ilgili bazı sorular sorup cevaplarını inceleyelim. Acaba ışık için de kırınım ve girişim olayları gözlenebilir mi? 1801 yılında Thomas Young tek renkli bir ışık kaynağının önüne tek yarıklı bir [...]

By |2017-12-13T21:54:26+03:00Eylül 27th, 2017|12. Sınıf fizik|1 Comment

Işığın Tek Yarıkta Kırınımı

Su dalgalarında kırınım ve girişim olaylarını somut ve gözle görülür bir şekilde öğrendikten sonra  hakkında hem tanecik hem de dalga özelliklerinin olduğu ileri sürülen ışık ile ilgili bazı sorular sorup cevaplarını inceleyelim. Acaba ışık için de kırınım ve girişim olayları gözlenebilir mi? 1801 yılında Thomas Young tek renkli bir ışık kaynağının önüne tek yarıklı bir [...]

By |2017-11-08T22:35:01+03:00Eylül 25th, 2017|12. Sınıf fizik|0 Comments

Fotoelektrik Olay-Grafikler

 Fotoelektrik olay ve devrede oluşan akımla ilgili karşımıza iki çeşit grafik çıkar. Bunlar: 1) Fotoelektron Maksimum Kinetik Enerjisi (Ek) – Fotoselin Katoduna Gelen Foton Frekansı (f) grafiği 2) Devrede oluşan Akım (I) – Devredeki Üretecin Potansiyeli (V) grafiğidir. 1- (Ek – f) Grafiği Grafikle ilgili önemli özellikler: Fotoselin katodunda kullanılan her metal için çizilen (Ek-f) [...]

By |2018-01-28T18:07:13+03:00Mayıs 29th, 2017|12. Sınıf fizik|4 Comments