Okuma Odası

Kuantum Fiziğine Giriş

Gelişen teknoloji ile beraber gelişen deneysel ölçüm ve hesaplama aletlerinin katkılarıyla fizik biliminde son yüzyılda özellikle atom altı parçacıklarla ilgili çok önemli gelişmeler yaşandı. Yeni gelişmeleri açıklamakta yetersiz kalan Newton mekaniği yerini Kuantum Fiziği adı verilen yeni bir fizik dalına bıraktı. Kuantum fiziği, atom ve atom altı boyutlarda (yaklaşık 10-6 m ve daha küçük) gerçekleşen [...]

By |2018-12-08T00:21:55+03:00Mayıs 8th, 2017|12. Sınıf fizik, Okuma Odası|0 Comments

Özel Görelilik

Modern Fizik:  Modern kelimesi kavram olarak çağdaş ve yeni zamanın getirdikleri gibi anlamlar çağrıştırır. Klasik kelimesi de zaman olarak daha eskileri ve o zamanlara ait olan kavram ve olayları içerir. Klasik fizik denilince kastettiğimiz 1900 yılından önce fizikte yaşanan kuram, yasa ve kavramlar anlaşılır. Bu kavram, yasa ve kuramlar esas olarak mekanik, termodinamik ve elektromanyetizmada görülür. [...]

By |2018-12-08T00:15:51+03:00Mayıs 4th, 2017|12. Sınıf fizik, Okuma Odası|1 Comment

Atom Altı Parçacıklar

20. yüzyılın sonlarına doğru yapılan yüksek enerjili çarpışma deneylerinde birçok yeni parçacık keşfedildi. Şu ana kadar belirlenen parçacık sayısı 300’den fazladır. Atomdan daha küçük veya atomu oluşturan parçacıklara atom altı parçacıklardenir. Bu parçacıklar temel olarak Leptonlar ve Kuarklardır. Atom altı parçacıklar bunlardan meydana gelir. Atom altı parçacıkları açıklayan deneysel olarak ispatlanmış en iyi teori Standart [...]

By |2018-09-10T18:42:46+03:00Nisan 21st, 2017|12. Sınıf fizik, Okuma Odası|8 Comments

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu

Birisiyle ilk defa tanışırken, adettendir “Nerelisiniz?” diye sorulur. Aynı soruyu maddeye, atoma dahası atom altı parçacıklara sorsak, cevap olarak “Bigbang’ liyız!” diyeceklerdir. Büyük Patlama! Peki nedir “Büyük Patlama”? Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu Patlama kelimesi yıkıcı, bozucu, dağıtıcı anlamlar ima etse de, Büyük Patlama “sıfır hacim ve sonsuz yoğunluktaki bir noktadan madde ve zamanın ortaya [...]

By |2018-05-01T18:13:00+03:00Nisan 21st, 2017|12. Sınıf fizik, Okuma Odası|4 Comments

Nükleer Bombalar Nasıl Çalışır?

Bu biraz hassas bir soru. Başından beri, nükleer bombaların gerçek yıkım ve öldürme gücünün onu üretenler için belirgin olmasından da önce, kesin olan bir şey vardı: Nükleer silaha sahip olanlar bunu askeri yardım olarak verebiliyorsa, nükleer silahları hiç kimse elde etmemeliydi. Bu durum, günümüzdeki nükleer güçlerin takındığı ikiyüzlü bir duruş olabilir, fakat bu güçler zaten [...]

By |2017-04-11T22:48:55+03:00Nisan 11th, 2017|Okuma Odası|0 Comments

Nükleer’e Giriş

Herkesin dilinde bir nükleer kelimesi dolaşır. Acaba gerçekte nedir nükleer? Gelin bunun oldukça basit bir bilimsel açıklamasını yapalım. İlgilendiğimiz bu kuvvet evrendeki dört temel kuvvetin ikisini kapsar: Güçlü nükleer kuvvetler ve zayıf nükleer kuvvetler. Sadece tek bir atomun taşıdığı nükleer kuvvet bile heybetli bir görüntüye sebep olabilir. Ne kadar heybetli olmasa da insanlık zaten sahnelemiştir [...]

By |2017-03-14T13:20:36+03:00Eylül 15th, 2015|Okuma Odası|1 Comment

Yerçekimi’nin Esrarengizliği

Yerçekimi uzayın bükülmesi değildir.Yerçekimi uzayın kütlelere uyguladığı bir basınçtır,güçtür.Dünyanın şeklinin geoid oldugundan dolayı yarıçap her yerde eşit değildir.Diyelim ki Dünya normal bir küre yani yarıçap heryerde eşit.Bu dünya üzerinde bulunan vakumlu ortamda tüy ve taş aynı anda yere düşecektir konumu ve yeri önemsizdir sadece yerden yüksekliği eşit olması önemlidir. Kütleleri,hızları,enerjileri ve momentumları önemli değildir. Önemli [...]

By |2017-02-12T00:30:04+03:00Temmuz 19th, 2015|Okuma Odası|3 Comments

Özel Görelilik ve Genel Görelilik

1905 yılında İsviçre’de patent dairesinde çalışan bir memurdan beklenmedik bir fikir geldi ve  hiç kimse bu fikrin dünyayı değiştireceğini bilmiyordu Einstein bu teoride ışık hızı gibi yüksek meydan gelen değişimleri ortaya koymuştur. Bu teoride iki temel ilke vardır: İlk ilkeye göre iki hareketli cisim varsa bunlar kimin durduğunu veya kimin hareketli olduğunu anlayamazlar. Bu bir [...]

By |2017-04-10T23:28:37+03:00Mayıs 3rd, 2015|Okuma Odası|5 Comments

Matematiksel Fizik

Fiziğin açıklamakta yetersiz kaldığı , bilimsel içerik ve alanları  matematiğin yardımıyla  açıklaması olup , çok dikkatli ve titiz bir  bilimsel çalışmadır. Canlıların , irade , istek ve hırslarının  nasıl bir amaca doğru yönelerek , Fiziksel Dünya’ya yansıtmalarını , gerçekleştirmelerini teorik olarak  açıklamak , nasıl gerçekleştirebildiğini   matematiksel fizik olarak açıklamaktır. Yoğunluğunu spor müsabakalarında  günler , saatler [...]

By |2017-03-14T13:20:36+03:00Mayıs 2nd, 2015|Okuma Odası|0 Comments

Matematiksel Fizikte Quantum’un son Dönemeci

Matematiğin araştırmalarımda ki tanımı , doğa hareketleri tarih-zaman değerlerini canlı varlıklar üzerinden göz önünde ve quantum kapsamında ele alarak bütünlü bir hesaplamaların doğrultusunda sonucun , öncesindeki denge yapısı ile hesaplamanın sonrasında zamandaki benzer sonuca ulaşmışlığı Matematiksel Fizik açıklamalarımın yeni yöntem ve formülasyonunu ortaya koymuştur. Kesinlik , biçim ve görünüş konumuyla ilgili koordinatların gelişimi ve uygulanmasıdır. [...]

By |2017-02-13T17:11:26+03:00Mart 1st, 2015|Okuma Odası|1 Comment