Eşit Kollu Terazi Nedir=Kütle ölçmeye yarayan aletlere eşit kollu terazi denir.

esit_kollu_terazi

  • Kol uzunlukları birbirine eşittir. Kol uzunlukları farklı olursa terazi hatalı ölçüm yapar.
  • Gram ve cisimleri yerleştirmek için sağ ve sol olmak üzere iki adet kefesi bulunur.
  • Hassas ölçümler için hareketli binici kullanılır.

mb : Binicinin kütlesi

N : Koldaki toplam bölme sayısı

n: Binicinin bulunduğu bölme

Duyarlılık =  Binicinin bir bölme yerdeğiştirmesine karşılık gelen ağırlıktır.  . Duyarlılık hassas ölçümler yapmamızı sağlar  ve duyarlılık binicinin hareket etmesi ile değiştirilir.

Örneğin binici sürgüsü  sağ bölmede olsun ve 5 gram olsun terazimizin kolu da 10 bölmeli olsun duyarlılık kaçtır?

Duyarlılık =Binicinin Kütlesi/Toplam Bölme Sayısı formülünden hesaplanır duyarlılık 0,5 çıkar biniciyi bir bölme hareket ettirirsek sağ taraf  0,5 gram ağırlaşır, biniciyi 2 bölme hareket ettirirsek sağ taraf 1 gram ağırlaşır.

Duyarlılık sorularda farklı şekillerde karşımıza çıkabilir.

  • Terazide ölçülebilecek en küçük kütle
  • Binicinin bir bölme yerdeğiştirmesine karşılık gelen ağırlık
  • Bazı sorularda direk verilir. Örn: terazimizin duyarlılığı  1 gramdır.

Eşit Kollu Terazi de Kütlenin Ölçülmesi

Terazinin bir tarafına gram( bilinen kütle) , diğer tarafına kütlesi bilinmeyen bir cisim konulur ve terazinin kolları yatay olarak dengeye gelene kadar ağırlık eklenir böylelikle cismimizin kütlesi bulunur. Terazi ile hassas yani küsüratlı değerleri  bulmak için ise hareketli binici kullanılır.

Kuvvet x Kuvvet kolu = Yük x Yük kolu   Eşitliğinden faydalanılarak işlem yapılır.

 

esit_kollu_terazi_

 

mK = mL + (duyarlılık x binicinin bulunduğu bölme sayısı)

Hatalı terazi;
Kollarının uzunluğu eşit olmayan fakat kefelerin ağırlıklarıyla dengelenen terazilerdir. Yapılan ölçümler hatalıdır. Doğru ölçüm yapılabilmesi için ağırlık her iki kefede de ölçülmelidir.

m1:=Sağ kefede ölçülen kütle

m2:=Sol kefede ölçülen kütle

terazi