Isaac Newton Philosophia Naturalis Principia Mathematica adlı kitabında, kuvvet ve hareket arasındaki ilişkiyi  3 temel yasa ile açıklamıştır.   Bu yasalar ile uyduların neden gezegenlerin yörüngesinden ayrılmadığını, viraja giren arabanın neden dışa doğru savrulduğunu veya kışın buzda yürürken neden öne doğru düşmediğimizi  açıklayabiliriz.

1. Yasa : Eylemsizlik Yasası

Cismin durumunu koruma isteğine eylemsizlik denir.  Örnek verecek olursak hareket halindeki arabanın şoförü aniden frene basınca şoför öne doğru savrulur bunun sebebi şoförün durumunu korumak istemesidir. veya durgun arabada aniden gaza basan şoförün geri doğru hareketlenmesi de buna benzer bir durumdur.

Yukarıda verilen bilgiler baz alınarak Newton 1. yasayı şöyle açıklıyor;

Sabit kabul edilen bir referans noktasına göre cisme etki eden bileşke kuvvet 0 ise , cisim duruyorsa durmasına devam eder, hareketli ise  sabit hızla hareketine devam eder eder. Yani cisim durumunu korur, Madde şeklinde yazacak olursak.

  • Cisme etki eden bileşke kuvvet 0 olması gerekir.  Fnet=0
  • Cisim önceden durgunsa ,durmaya devam eder.
  • Cisim önceden hareketli ise hareketine sabit hızla devam eder.
  • Hızda herhangi bir değişim olmadığı için ivme 0’dır

2. Yasa :Dinamiğin Temel Prensibi

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır değilse, cisim bu kuvvetin doğrultu ve yönünde ivme kazanır. Kuvvetin, cisme kazandırdığı ivmeye oranı sabit olup, bu sabit değer cismin kütlesine eşittir  ve aşağıdaki formülle ifade edilir.

F=m.a

Dinamiğin Temel Prensibi ile ilgili özellikler

1. Net kuvvet kendi yönünde ivme meydana getirir. Yani ivme ile kuvvet aynı yöndedir.

2.Cismin hızı ve cisme etki eden net kuvvet aynı yönde ise cisim düzgün hızlanır

3. Cismin hızı ve cisme etki eden net kuvvet ters yönde ise cisim düzgün yavaşlar.

4.Cisme birden fazla kuvvet etki ediyorsa kuvvetlerin bileşkesi alınır. (F2 > F1 olsun

5.Sistemde birden fazla kütle varsa kütlelerin toplamı alınır.

3. Yasa : Etki  Tepki Prensibi

Bir cisme kuvvet uygulandığında cisim de kuvvet kaynağına aynı büyüklükte ve zıt yönde kuvvet uygular. Bunlardan birincisine etki ,ikincisine tepki denir. Örnek verecek olursak; Elimizi masaya vurunca elimizin ağrıması, kaza yapan araçta hasar oluşması gibi örnekler verilebilir.

Etki tepki kuvvetleri birbirine eşittir fakat cisimler farklı olduğu için birbirlerini dengeleyemez. Dengelediğini düşünelim bir futbol  topuna vurduğumuz zaman hareket etmezdi.

AŞAĞIDAKİ İÇERİKLERİ DE KONTROL EDİNİZ:

Newtonun Hareket Kanunları Çözümlü Sorular

Test#1

Test#2

Newtonun Hareket Kanunları Özel Durumlar

Sürtünme Kuvveti