Nobel fizik ödüllü Amerikalı bilim adamı Richard Feynman 20. yy ın en önemli bilim adamlarından biridir. Yaptığı bilimsel çalışmalarının yanında Feynman, hitabet yeteneği ve bilimi insanlara anlatma konusundaki başarısıyla tanınır. İlgilendiği ve kendisine Julian Schwinger ve Sin-Itiro Tomonaga ile Nobel ödülünü getiren bilimsel alan kuantum elektro devinimidir.

1918 yılında Amerika’da ki küçük bir kasaba olan Far Rockway adlı kasabada dünyaya geldi. Zekâsını henüz küçük yaslardan kanıtlayan Richard Feynman 16 yaşındayken türev ve integral konusunu tüm yönleri ile öğrenmişti. Lisans eğitimini Amerika’nın en saygın ve popüler üniversitelerinden biri olan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’n de yapmıştır. Lisans eğitiminin ardından Feynman,  ünlü Princeton Üniversitesi’ne kabul edildi. Buradaki eğitimin ardından 1942 yılında II. Dünya Savaşı dönemi nedeniyle Manhattan Projesi (atom bombası projesi) için çağrıldı. Burada birçok fizikçi ile atom bombasının geliştirilmesi üzerine çalıştı. Feynman’ın bu projedeki rolü kritik noktadaki uranyum miktarı hesaplayabilmekti. Manhattan Projesi sırasında Almanya Nazi’sinden kaçarak Amerika’ya sığınan ünlü fizikçi Hans Bethe ile tanışarak, savaş sonrasında onla beraber Correl Üniversite’sine gitti. Correl Üniversitesinde yaptığı en önemli başarısı atom altı parçacıkların kompleks yapısını göstermek için kullandığı diyagramdır. Bu diyagrama günümüzde “ Feynman Çizelgeleri” adı verilmektedir.

Richard Feynman 1951 senesinde California Teknoloji Enstitüsü’ne gitti. Burada kuantum elektro devinimi üzerine yaptığı çalışmalara başladı.  Kuantum elektrodinamiğinde ki en önemli sorun sonuçları arasında sonsuz büyüklüklerin bulunması idi. İşte Richard Feynman, normlama adı verilen matematiksel bir yöntem ile sonsuz büyüklükleri çıkararak kuantum elektrodinamiğindeki bu soruna çözüm getirmiştir. Her ne kadar bu yöntem başlarda birçok bilim adamının tepkisini çekmişse de daha sonraları yöntemin doğruluğu konusunda hem fikir olmuşlardır.  Feynman deney sonucunu ifade etmek için kuantum elektrodinamiği ile deney arasındaki uyumu, New York ile Los Angeles arasındaki uzaklığı, bir tek saç telinin kalınlığına eşit bir duyarlıkla bulmaya benzetmiştir. Ayrıca yine bulduğu yönteme dikkat çekmek için Peşinde olduğumuz felsefe değil, gerçek nesnelerin davranışıdır. Demiştir.

Feynman’ın fiziğe diğer önemli katkıları sıvı helyumun mutlak sıfır yakınındaki davranışının açıklanması ve elemanter parçacıklar kuramının geliştirilmesi konusundaki katkılarıdır. 1965’te Feynman, kuantum elektrodinamiğinin iki diğer öncüsü, yine bir Amerikalı olan Julian Schwinger ve Japon, Şin-Içiro Tomonaga ile birlikte Nobel ödülünü almıştır. Üç ciltlik “Fizik Üzerine Dersler” kitabını yazmıştır. Ayrıca 1986 yılında Challenger felaketini araştıran Rogers komisyonunda yer almıştır. Bilime ve öğrenme konusundaki görüşünü yansıtacak en güzel cümlesi şudur:

  • Şüphe ve belirsizlik içinde, bilgiden yoksun olarak yaşayabilirim. Bence bu şekilde yaşamak, yanlış olabilecek cevaplarla yaşamaktan daha ilginçtir.