Isaac Newton 1642 yılında Noel gününde dünyaya geldi. Ailesi oldukça mütevazi bir aileydi. İngiltere’de çiftçilikle uğraşan bir ailenin çocuğu olan Isaac Newton’un babası doğmadan 3 ay önce ölmüştü. Erken doğum sonucunda dünyaya gelen Isaac Newton öylesine zayıf ve güçsüzdü ki hiçbir kimse yaşayabileceğine inanmıyordu. Hatta erken yaşlarda çelimsizliği nedeniyle arkadaş dahi edinememişti.

Newton 3 yaşına geldiğinde annesi evlendi. Bu olaydan sonra Isaac’ın bakımı anneannesine kaldı. Annesinin yeni evliliğinden 3 çocuğu daha oldu. Isaac Newton yaşıtlarına pek benzemiyordu. Onlar gibicanlı, hareketli, dinamik değildi. Daha pasif ve sessz bir çocukluk hayatı geçirdi. Fakat zamanını arkadaşlarıyla oynamaktan başka şeylerle geçiriyordu. Bunlar akıl ile ürettiği oyuncaklar, su çarkları ve güneş saatleri olarak kendini gösteriyordu. Bu durum zekasının ne denli ileri seviyede olduğunun göstergesi idi. Arkadaşlarının hiçbiri onun zekasında uygulamalara imza atamadı.

İlk öğrenimini kasabasındaki yerel okullarda taamladı. Dayısı onun zekasını keşfeden belki de ilk kişiydi. Newton bu yıllarda tekrar annesi ile yaşamaya başladı. Annesi ikinci eşini de kaybetmişti. Dayısı Isaac Newton’un üniversiteye başlaması için annesini ikna etti ve adeta onun gelişiminde önemli rol oynadı. 1661 yılında Isaac Newton Trinity Kolejine girdi.

Newton’un matematik derslerine giren hocası hem ilahiyatçı hem de çok ünlü bir matematikçiydi. Isaac’ın kendinden çok daha ileride bir zekaya sahip olduğunun farkındaydı. Hocası geometri derslerinde Isaac Newton’dan adeta yardım alıyor ve kendi özel tekniklerini göstermesini istiyordu. Isaac da geometri ve matematik derslerine oldukça yoğun ilgi gösteriyordu. Bu durum Isaac Newton’un ileride ne kadar büyük bir bilim adamı olacağınını en temel göstergesi idi. Bu çalışmalar Newton’un integral ve türev’i bulmasındaki önemli etkenler oldu. Bunlar matematiğin şekillenmesinde yer alacak olan en temel kavramlardı ve hepsinde Newton’un imzası vardı. Modern matematikte ve fizikte integral ve türev kavramlarının kullanılmadığı herhangi bir alan yoktur.

Newton üniversiteye başlamadan önce Kepler kendi adıyla anılan 3 kanundan 2 tanesini, Descartes ise analitik geometriyi keşfetmişti. Bu keişfleri Newton ilgiyle izliyordu. Newton yaptığı araştırma ve deneyler neticesinde bu yasalardan da faydalanarak Hareket Kanunları’nı buldu. Hareketin 3 temel yasası olarak da halen geçerliğini koruyan bu yasalar, dinamiğin temellerini oluşturdu. Bu temel kanunları bulduktan sonra uzun yıllar bunları yayımlamak için bekledi. Ayne şekilde yerçekimi kanunu da yayımlamak için yaklaşık 20 yıl kadar bekledi ve teorinin iyice sağlamasını yaptı. Bunun sebebi Newton’un eleştirilmeye asla tahammülü olmayan yapısıydı. Yaptığı çalışmalara ve hesaplamalara itiraz geleceği kaygısı sürekli onu rahatsız ediyordu ve bu nedenle çalışmalarını hep geciktirerek öne sürüyordu. Bu durum bilimin bir miktar daha yavaş gelişmesine neden oldu.

Newton’un en önemli buluşları türev ve integral idi. Bu 2 önemli buluş Isaac Newton’u Dünya tarihinin en büyük 3 matematikçisinden biri yaptı. Berkeley çok önemli bir fizikçidir ve Isaac Newton’un ürettiği teoremler hakkında bu 2 teorem matematik, geometri ve fizik ile uğraşanların tümünün işini oldukça kolaylaştıracak şeklinde açıklamalar yapmıştır. Bu kavramlar Newton ile beraber Leibniz tarafından da keşfedildi.  Leibniz ve Newton bu çalışmalarda bibirlerini desteklediler ve teorilerini çok daha ileri noktalara götürebildiler. Newton bu şekilde uzun ve rahat bir yaşam mücadelesi verdi. Diğer bilim adamları Newton’a nazaran daha zor bir hayat yaşadı. Newton 85 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Fakat arkasında bıraktığı teoriler tüm bilim adamlarının temel hareket alanını oluşturdu.